Deutsch Englisch Polnisch

Chịu trách nhiệm chính:

TSA Stahl-und Anlagenbaugesellschaft mbH
Rudolf-Breitscheid-Straße 22
01983 Großräschen

Đại diện bởi:
Wolfgang Schmid
Frank Pohle

Liên hệ:

Telefon: +49 (0) 35753 / 31 85
Telefax: +49 (0) 35753 / 31 86
E-Mail: info@tsa-grossraeschen.de

Mã số thuế dựa theo điều 27 luật Thuế bán hàng
DE138899257


Thông tin bảo hiểm bồi thường nghề nghiệp:

Tên và trụ sở đăng ký của tổ chức bảo hiểm:
“VBG Dresden (Verwaltungs-Berufsgenossenschaft – Hiệp Hội Thương Mại Hành Chính)
Wiener Platz 6 01072 Dresden”

Giải quyết tranh chấp theo EU

“Cơ quan châu Âu cung cấp một nền tảng giải quyết tranh chấp trực tuyến (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr. Địa chỉ email của chúng tôi có thể được tìm thấy ở trên Impressum. Giải quyết tranh chấp người tiêu dùng / Trung tâm giải quyết tranh chấp toàn cầu Chúng tôi không sẵn sàng hoặc không bắt buộc tham gia vào các thủ tục giải quyết tranh chấp trước một trung tâm giải quyết tranh chấp người tiêu dùng. Trách nhiệm về nội dung Là nhà cung cấp dịch vụ, chúng tôi chịu trách nhiệm theo điều 7.1 của Đạo luật về Dịch vụ Truyền thông Điện tử cho nội dung của chính chúng tôi trên các trang này theo các quy định pháp luật chung. Tuy nhiên, theo Điều 8 đến 10 của Đạo luật về Dịch vụ Truyền thông Điện tử, chúng tôi không bắt buộc phải giám sát thông tin của bên thứ ba được truyền tải hoặc lưu trữ, hoặc nghiên cứu về các tình huống cho thấy hoạt động vi phạm pháp luật. Các nghĩa vụ liên quan đến việc gỡ bỏ hoặc chặn việc sử dụng thông tin theo quy định pháp luật chung vẫn được duy trì. Tuy nhiên, trách nhiệm liên quan đến điều này chỉ có thể xảy ra sau khi chúng tôi biết rõ về vi phạm pháp luật cụ thể. Khi có thông tin về các vi phạm pháp luật tương ứng, chúng tôi sẽ ngay lập tức gỡ bỏ các nội dung đó. “

Trách nhiệm về các đường truyền liên kết

“Các thông tin của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web của các bên thứ ba, nơi mà chúng tôi không thể tác động đến nội dung. Do đó, chúng tôi không chịu trách nhiệm về thông tin trên những trang web thuộc bên thứ ba này. Người chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web liên kết là nhà cung cấp hoặc người quản lý của các trang web trên. Các trang web liên kết đã được kiểm tra để phát hiện xem vi phạm pháp luật vào thời điểm liên kết. Tại thời điểm liên kết, không có nội dung vi phạm pháp luật nào được nhận thấy. Tuy nhiên, việc kiểm tra liên tục nội dung của các trang web liên kết mà không có dấu hiệu cụ thể về vi phạm pháp luật không được đòi hỏi. Khi có thông tin về vi phạm pháp luật, chúng tôi sẽ ngay lập tức gỡ bỏ các liên kết tương tự.”

Bản quyền

Những nội dung được tạo ra bởi các nhà điều hành trang web này tuân thủ luật bản quyền Đức. Việc sao chép, chỉnh sửa, phân phối và bất kỳ hình thức khai thác nào vượt quá giới hạn của quyền bản quyền đòi hỏi sự đồng ý bằng văn bản từ chủ sở hữu trang web hoặc tác giả. Việc tải xuống và sao chép trang này chỉ được phép cho mục đích sử dụng cá nhân, không dùng cho mục đích thương mại. Đối với những nội dung không được tạo ra bởi nhà điều hành trang web, chúng tôi tôn trọng quyền bản quyền của bên thứ ba. Đặc biệt, những nội dung của bên thứ ba sẽ được đánh dấu. Nếu quý vị phát hiện bất kỳ vi phạm bản quyền nào, xin vui lòng thông báo cho chúng tôi. Khi nhận được thông báo về vi phạm, chúng tôi sẽ ngay lập tức gỡ bỏ những nội dung tương tự.

Leave a Comment

Trang chủ Impressum Chính sách bảo mật Cookies